Adatkezelési tájékoztattó 2018 május 25.-től

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

meglepetes.hu

A jelen adatkezelési tájékoztató a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán készült.

Az meglepetes.hu az Meglepetés nyomtatott sajtótermék internetes oldala. Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25.

 

 1. Kötelező tájékoztatás

Meglepetés Szerkesztősége

1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Levélcím: 1554 Budapest, Pf.: 15.

Telefon: +3614371100, fax: +3614373737

E-mail: [email protected], web: www.meglepetes.hu

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Levélcím: 1872 Budapest

E-mail: [email protected]

Web: www.centralmediacsoport.hu

Telefon: +36 1 437 1100

Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41

Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Főszerkesztő:

Hegedűs Noémi

Felelős kiadó:

Mészáros Kinga vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Ügyfélszolgálat:

Szerkesztőségi asszisztens: Niedermüller Linda

telefon: +3614371166

e-mail: [email protected]

 1. Az adatkezelés részletei
 2. A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevélküldés) nem történik.
 3. Cookie tákjékoztatás
  • A cookie-kban gyűjtött információk
Látogatók 18 éves aluliak Regisztráció
Az oldal regisztráció nélkül vehetői igénybe, így adatgyűjtés nem történik.

 

Egyes tartalmakat 18 éven aluliak nem látogathatnak.

Ezeket a tartalmakat kormegadásos layer és figyelmeztető layer védi.

 

A weboldalon nincs regisztráció.
A felhasználói élmények fokozása, statisztikai adatgyűjtések érdekében „cookiek illetve mérőpixelek kerülnek” elhelyezésre.

A sütik a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik.

Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint.

A korhatáros tartalmak megtekintéséhez a felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 18 éves. A felhasználó korára vonatkozó információ semmilyen formában nem kerül mentésre, csak az adott weboldal-tartalom megjelenítését gátolja.
 • Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.
 • Cookie-k pontos megnevezése
Név Funkció Időtartam Tárolt adatok
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása 1000 nap domain hash
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító
__utmb Google Analytics mérés 30 perc automatikusan generált numerikus azonosító
__utmc Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik automatikusan generált numerikus azonosító
__utmt Google Analytics mérés 10 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha létezik
_ga Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító
_gid Google Analytics azonosító cookie 24 óra automatikusan generált alfanumerikus azonosító
Central BT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év automatikusan generált numerikus azonosító
Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.
 1. Naplózás (logok), jogos érdek alapján: IP cím, dátum, időpont, meglátogatott URL, kérés metódusa, szerver státusz kód, szerver válasz mérete, előző meglátogatott URL (referer), böngésző és operációs rendszer adatai, domain név. Ezeket az adatokat 7 napig tárolja az üzemeltető.
 2. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az [email protected] e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. Meglepetés Szerkesztősége 1554 Budapest, Pf.: 15. postai címen tudja érvényesíteni.

 1. Rejtvények, egyéb pályázatok

A Meglepetés Magazinban megjelenő rejtvények megfejtését, illetve egyéb pályázatokra jelentkezést az alábbi módokon és személyes adatok megadásával lehet megküldeni. A rejtvények sorsolásán, egyéb pályázatokon csak belföldi, természetes személyek vehetnek részt. Nem vehetnek részt a szervezők, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Postai úton SMS-ben E-mailben
Beküldési cím 1554 Budapest, Pf. 72. 06-91-331-033 [email protected]
Adatkezelés célja megfejtések kezelése, sorsolás, nyertesek kiértesítése
Kezelt személyes adatok név, cím, opcionálisan: telefonszám, email cím telefonszám, név, cím e-mail cím, név, cím
Adatkezelés jogalapja hozzájárulás
Adatkezelés időtartama beküldők esetén a sorsolást követő 6 hónap
Adatkezelés nyertesek esetén · kezelt adatok köre: adószám vagy adóazonosító jel, név, lakcím vagy tartózkodási hely

· időtartama: 8 év

· jogalapja : jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

· nyilvánosságra hozott adatok a nyomtatott magazinban: a nyertes neve és lakcíme vagy tartózkodási helyének település neve, egyes esetekben képmása az átláthatóság biztosítása érdekében az adatkezelő jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés eredményeként, jogos érdek megnevezése: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

Címzett

Studió 10 Kft. 1145 Budapest Titel u 3/b, telefonszám: +3612206052, email cím: [email protected], adatfeldolgozói tevékenysége: SMS-ben érkező megfejtések fogadása, kezelése, az adatkezelőnek történő továbbítása.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a megadott személyes adatokon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelő az érintettel. Az adatok helytelenül vagy pontatlanul történt megadása, illetve az elektronikus postafiók levélfogadásra alkalmatlan volta esetén az adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények átvételére, illetve felhasználására, igénybevételére nyitva álló határidőről az adatkezelő szintén ezeken az elérhetőségeken értesíti a nyertest.

Közvetlen üzleti célú megkeresés (hírlevélszolgáltatás, eDM, )

A Meglepetés Magazinban található nyereményszelvényen a beküldők hozzájárulhatnak személyes adataik közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez.

Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
név, cím, telefonszám, e-mail cím a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
 1. Érintetti jogokat és jogorvoslatokat a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Szabályzata