Ezotéria

Rejtélyes történelmi látomások: világok sorsáról és emberek haláláról döntöttek az uralkodók rémálmai

Császárok, királyok, vezetők, országok sorsát befolyásoló döntéshozók az idők folyamán sokszor kaptak jeleket a szellemi dimenziókból. Több vízió közülük csak később nyert valódi értelmet.

Vajon minek köszönhető, hogy sokszor vezető pozícióban lévők látják meg az iránymutatást? Egyrészt sokan rendelkeznek közülük különleges képességekkel. Másrészt pedig a másik dimenzióból olyan információkat kapnak, amelyek az ország, sőt akár a világ szintjén bekövetkező változásokat mutatják meg. Nekik pedig hatalmukban áll, hogy ezek valóra válását elősegítsék.

Fényárban úszó kereszt jelent meg

Két római császár, Augustus és Constantinus is részesült a Megváltóval kapcsolatos látomásokban. Augustus császár – miközben Rómában tartózkodott – az éjszaka közepén lelki szemeivel látta a messzi Betlehemben megszülető kis Jézust. Ebből a vízióból azt is megtudta, hogy a most születettnek később majd világszerte templomokat fognak építeni, és tisztelni fogják őt.

Nagy Constantinus uralkodása elején az ősi római isteneknek emelt szentélyeket, sőt a fennmaradt emlékek szerint üldözte a katakombákban élő keresztényeket. Egy csata előtti éjszakán azonban víziója támadt: az égbolton fényárban úszó, lángoló keresztet látott, és egy mennyei hang azt suttogta: „E jelben győzedelmes leszel.” Még a csata előtt közölte döbbent harcosaival, hogy a zászlókon és a katonák ruházatán legyen ott a kereszt szimbóluma. A császár valóban győzelmet aratott a rá támadó trónkövetelővel szemben. A diadal után az uralkodó áttért a keresztény hitre, és birodalomszerte megengedte a szabad vallásgyakorlást. Ez a vízió befolyással volt Európa történelmére is, hiszen Constantinus utóda, Theodosius már egyenesen államvallássá tette a kereszténységet.

Üzentek: Anglia első embere lesz

Van, amelyik látomás az utat jelöli ki, mások pedig a jövőt takaró fátylat lebbentik fel. Ez utóbbira jó példa Oliver Cromwell esete, aki még egészen kicsi gyerek volt, amikor súlyos betegen feküdt otthon. A baldachin függönye hirtelen szétnyílt, és egy nagyon kedves, idősebb nő jelent meg a fiú ágyánál. Leült az ágy szélére, és azt mondta: „Ne félj, gyermekem, a betegségből fel fogsz gyógyulni, és Anglia első embere leszel majd.”

Amikor Oliver meggyógyult, mindezt elmesélte az osztálytársainak. A tanára, aki szintén hallotta a beszélgetést, felségárulásnak nevezte a fiú szavait, hiszen úgy vélte, Anglia vezetője csakis a királyi családból származhat. Hogy móresre tanítsa a gyereket, saját kezűleg korbácsolta meg Olivert, aki egyetlen pisszenés nélkül tűrte a tortúrát.

Cromwell később, a polgári forradalom élén kikiáltotta a köztársaságot, és 1653-ban államfő, lordprotektor lett. Ekkor mindenkinek elmesélte a gyermekkori látomását: meg volt győződve róla, hogy ezt az üzenetet Isten küldte számára.

Bomba Hirosimában

George Washington az Egyesült Államok jövőjéről kapott túlvilági információkat. Az első víziót 1777-ben látta. Egy dermesztően hideg napon, amikor éppen hadijelentést írt, megjelent előtte egy csodálatos angyal, aki közölte vele: „Köztársaság fia, láss, és tanulj!”. Ezután hirtelen különböző jelenetek elevenedtek meg előtte, amelyek gyorsan váltogatták egymást.

Ezek a képek az Egyesült Államok későbbi történelmének eseményeit mutatták meg neki. Washington beszámolt arról, hogy látta, amint az amerikai hazafiak kivívják a függetlenségüket az angolokkal szemben. Egy másik látomásban az USA térképét látta, amely hangot kiadva kettészakadt. Éppen úgy, ahogy csaknem száz évvel később a polgárháborúban történt, amikor az északi és déli államok harcoltak egymás ellen.
Washington legkülönlegesebb víziója azonban az volt, amikor egy angyal hatalmas fénygömböt mutatott neki. Beszámolt róla, hogy a gömbben mintha ezer nap fénye lett volna benne. Úgy látta, hogy egy országra dobták le az égből, hatására borzalmas sikoltásokat hallott. Ennek az üzenetét csak később tudták érzelmezni: úgy vélték, a hirosimai atombombát láthatta előre.

A piramisban töltött éjszaka titka

Napóleon szintén érdeklődött az ezotéria iránt. Az egyiptomi hadjárat idején felderítette a nagy piramist a katonái­val. Hirtelen ötlettől vezérelve este Bonaparte azt kérte a  társaitól, hogy távozzanak, mert a piramisban kíván éjszakázni. Amikor eljött a reggel, az emberei megdöbbentek azon, ahogy festett: az arca falfehér volt és beesett, a szemét sötét karikák keretezték. Erőteljes, parancsoló hangja helyett nagyon halkan és kissé megrendülten szólalt meg. A kérdésekre csak annyit válaszolt, hogy éjszaka olyan dolgot látott, amiről soha nem szeretne beszélni.

Később annyi kiderült, hogy belefeküdt a piramisban lévő szarkofágba. Ekkor érhette a látomás, amelynek titkát élete végéig őrizte. Amikor Szent Ilona szigetén haldoklott, egy hívének beszélni akart róla, de később meggondolta magát. „Semmi értelme nem lenne. Úgyse hinné el egy szavamat sem, és nem is értené. Mert amit átéltem, arra nincsenek szavak.” – mondta, és végül magával vitte a titkát a sírba. Az ezotéria szakértői egyébként ismerik a „piramis­energia” jelenségét, amely sok Egyiptomba látogató számára tett már láthatóvá bizonyos paranormális jelenségeket.

Szöveg: Izing Klára

Fotó: Adobestock, Gettyimages