Ezotéria

Ősszel a legaktívabbak: a fátylon túl is segítik az élőket az elhunyt rokonok

Amikor meghal valaki, elhagy bennünket – szépen fogalmazva átkerül a fátyol másik oldalára. De gyakran érzékelhetjük, hogy odaátról sem engedi el teljesen a kezünket. Halottak napja környékén különösen érezhetjük elvesztett rokonaink támogatását.

Minden ember egy nagy lélekcsalád tagjaként érkezik a Földre, hogy teljesítse élettervét. A túlvilágon, vagyis a fátylon túl élők földi haláluk után is támogatják a földi létben maradt társaikat. Égi és földi családtagok összefogva, együtt érhetnek el eredményeket, és ezt az égbolt és a csillagállások is támogatják.

Erősödik a családi összefogás

A Nap szeptember 15-én a Szűz csillagképbe ér, ezzel felerősíti a tudást és támogatást szimbolizáló Serleg és Bereniké Haja csillagképek üzenetét. Mit is jelent ez? A Szűz a hagyományos értékeket ismerteti fel, a Serleg az idők során összegyűjtött tudást, bölcsességet, örök igazságokat, helyes értékrendet hozza vissza az emberiség életébe. Ehhez ad támogatást a Holló csillagkép üzenete, mely a képességeket tudatosítja az emberben. A Holló gyűrűt hoz a csőrében, és ez a családi összefogás legerősebb jelképe.

Idén a Nap a Vénusszal együttállásban halad az égen, a szerelem, a szeretet, a megbocsátás, a megbecsülés, a harmónia, a békesség üzenetével érkezik, így az egymás iránti megbecsülés és tisztelet is erősebbé válik.

A Nap a Szűz és az Angyal csillagaiban haladva szeptember 15-től november 2-ig a legtisztább szeretetenergiákat horgonyozza le, és letisztult életkörülményeket teremt.

Lássuk meg a jót mindenkiben!

November 1-jén és 2-án a segítők közbenjárása jelentősen megnő. Felerősödnek a megérzések, mert égi támaszaink így „küldik le” a tudásukat. Októberben és novemberben sugallataink emlékeztetnek a fátylon túli információkra, azaz az előző életek tapasztalataira. Ezzel a családi szeretet erősítésére, valamint egymás és önmagunk tiszteletére sarkallnak. Megtanítanak saját értékeink felismerésére, növelik az önbizalmunkat, feltárják a társaink pozitív tulajdonsá­gait, hogy a jót lássuk meg min­denkiben. Így optimistán bátoríthatjuk magunkat és a környezetünket a jó cselekedetekre, a szív vezérelte lépések megtételére.

Fejezzük ki a hálánkat feléjük!

Az ezoterikus tanok szeint a Nap mindenszentekkor és halottak napján több tiszta égi kaput is megnyit az éteri és a földi világ között, ezzel felerősíti a megérzéseket. Ezeken a napokon mindenki boldogan idézi fel a múltat, emlékezik szeretteire, a megélt szép, örömteli, felemelő élményekre – egyéni és családi szinten egyaránt.

Október 16. és november 11. között a fátylon túl élő szeretteink iránt érzett hálánkat kifejezhetjük például azzal, hogy a Nap körüli égboltot szemlélve összeérintett két tenyérrel elmondjuk imáinkat, hálaadásunkat. Szeretetteljes érzéseink ekkor intenzívebben jutnak el a családtagjainkhoz.

Átadják a generációs tapasztalatokat

  • Október végén és november elején a tudást is könnyebben fogadjuk be. Az Északi Korona csillagkép fénye az égi-földi családtagok összefogása révén átadja a generációkon keresztül összegyűlt tapasztalatokat, egész családunk, elveszített rokonaink tradicionális értékeit. Így ne lepődjünk meg, ha nyitottá válunk érdeklődési körünk kiteljesítésére. Például nyelvtanulásra, a szakmai fejlődésre, a bölcsességek összegyűjtésére.
  • Október közepétől megkapjuk a támogatást, hogy letisztult, átlátható rendet, rendszerezettséget éljünk meg mindenben. Megtaláljuk saját helyünket, társadalmi szerepeinket. Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor azon kaphatjuk magunkat, hogy különösen helyesen gazdálkodunk az időnkkel és az energiánkkal, és a korábbinál rendszerezettebb életvitelt vezetünk be.
  • Támogatást kapunk abban is, hogy kitaláljuk, mit szeretnénk alkotni, létrehozni, és ehhez kivel és hogyan működjünk együtt, mi lehet a helyes terv és értékrend a céljaink eléréséhez. Most jó eséllyel alakíthatunk ki egy megfelelő időbeosztást, új napirendet, és akár egy teljesen új rendszert, életkörülményeket.
  • Az Angyal csillagainál a Nap ősszel mindig felerősíti az empatikus szeretetnyelveket. Ezzel megerősítjük a családi összetartozás érzését, ami a fátylon túl élő szeretteinknek is a legnagyobb örömet szerzi.

Szöveg: Klujber Katalin, a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola alapítója

Kiemelt kép: pexels.com

Balázs Klári címlapfotózás

Gidamentés

Szofi a gólya

Csomagolásmentes üzlet

Iain Lindsay Britt nagykövet üzenete