Riportok

Nem ördögtől való, de oda kell figyelni: Mitől lesz biztonságos a tartási szerződés?

Néhány évtizeddel ezelőtt bevett gyakorlat volt, hogy családok vállalták egy-egy idős ember gondozását a lakásáért cserébe. Később csökkent az igény eziránt az elszaporodó csalások miatt, de mostanában újra egyre többen kötnek ilyen szerződést.

Sokan felhúzzák a szemöldöküket, ha az eltartás szóba kerül, hiszen itt is több visszaélés történt az elmúlt években, és az internet korában ezekről könnyen tudomást szerezhetünk. Ám megfelelő körültekintéssel, odafigyeléssel és szakmai segítséget igénybe véve csökkenthető a kockázat. Dr. Major Szilvia ügyvéddel utánajártunk, mire kell figyelnünk, ha erre készülünk.

Az ellenérték több minden lehet

A Polgári Törvénykönyv alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

„Ez így bonyolultnak tűnik, de lényegében arról van szó, hogy az a személy, aki a tartásra rászorul, bizonyos összeget fizet azért, hogy őt ellássák, gondozzák. Mi tartozik ebbe bele? Egyrészt biztosítani kell a lakhatását, el kell látni élelemmel és ruházattal, valamint gondozni, betegség esetén ápolni, gyógyíttatni kell, halála esetén pedig gondoskodni kell a temetésről” – magyarázza dr. Major Szilvia.

A leggyakoribb eset, hogy a tartás ellenértéke nem pénz, hanem egy ingatlan. „Fontos kiemelni, hogy ezt a jogszabályaink nem tiltják, tehát az ellenérték nem csak pénz lehet. Ellenértékként szolgálhat egy ingatlan, amelynek tulajdonjoga még a tartásra jogosult életében vagy halála után a kötelezettre szállhat, de akár egy értékes ékszer- vagy képgyűjtemény is” – teszi hozzá a szakember.

Módosítás, megszűnés

A jogszabályok nem korlátozzák, hogy pontosan ki kivel köthet tartási szerződést. Vagyis az élettársak is köthetnek egymással bizonyos feltételek megléte esetén.

Fontos kérdés még, hogy mikor szűnik meg a szerződés? „A szerződés a jogosult halálával megszűnik. Amennyiben azonban a tartásra kötelezett hal meg, akkor ez a kötelezettség terhelheti az örököseit is, tehát ettől nem szűnik meg. A szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél kérheti a bíróságtól, ha mondjuk, megromlik a felek között a viszony, vagy akár olyan változások történnek, hogy a kötelezett már nem tudja ellátni, gondozni a másik felet.”

Jegyeztessük be a jogot

A leggyakoribb probléma az szokott lenni az eltartással, hogy az ingatlan tulajdonjogának átszállása után – ha ez az életében történik még – a kötelezett már nem ápolja a másik felet, sőt a lakásból is kitenné. „Ezt kikerülhetjük, ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetjük teherként a tartási jogot. Ezenkívül jó megoldás, hogy az ingatlan tulajdonjoga ugyan átkerül a másik nevére, ám a tartásra jogosult számára haszonélvezeti jogot jegyeznek be, vagyis a haláláig így biztos a lakásában maradhat” – magyarázza az ügyvéd.

szöveg: Kovács Vera

Fotó: adobestock

Balázs Klári címlapfotózás

Gidamentés

Szofi a gólya

Csomagolásmentes üzlet

Iain Lindsay Britt nagykövet üzenete