Lélek

Segítség az álláskeresőknek lépésről lépésre: ezt tegye, ha megszűnt a munkaviszonya

Elvesztette az állását és nem talált új munkahelyet? Megkérdeztük, mire jogosult.

Kit tekintünk munkanélkülinek?

Amennyiben megszűnik a munkavállaló munkaviszonya, az azt követő napon jelentkezhet legkorábban a lakcíme szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen regisztrációra. Álláskereső az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
Kit illett meg az álláskeresési járadék?

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, valamint munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Mennyi az annyi?

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedév figyelembe vételével számolják ki. Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell kiszámítani.
Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja a fentiekben meghatározott összeg harmincad része.
Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

Mennyi ideig kaphatjuk?

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási időnek felel meg. Azaz, ha valaki egy évet dolgozott, tehát 365 napot, akkor 36 napig jogosult járadékra. Ez a járadék folyósításának minimuma, míg leghosszabb időtartama 90 nap. Az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezésének napja. Ha az álláskereső a személyes adatait az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes jelentkezését megelőzően – elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének a napja.

Mi történik, ha lejárt?

Az álláskeresési járadék lejártát követően az álláskereső nyugdíj előtti álláskeresési segélyre szerezhet jogosultságot, de ellátás nélkül is fenntarthatja a regisztrációt és az együttműködést a kirendeltséggel, hogy igénybe vegye a munkaügyi kirendeltség által nyújtott szolgáltatásokat (álláskeresési tréningek, képzés támogatása, munkaközvetítés, támogatások – bértámogatás, vállalkozóvá válást elősegítő támogatás).

Fotó: Unsplash.com