Riportok

Zarándokok látogatják Mária szobrát: Kisbabák születése, kezek, lábak gyógyulása fűződik a zarándokhelyhez

Celldömölk múltja és jelene ámulatba ejtő. Híres búcsújáró hely, része a Mária-útnak, nemzetközi zarándok­útvonalak fontos állomása. A Szűzanya itteni ábrázolása hálából díszes ruhákat is kapott a hívektől, amelyekbe a nagyobb ünnepeken öltöztetik.

Szeptemberben, Mária-napkor hívők sokasága imádkozik a celldömölki Máriához. A szobor a messze földön híres ausztriai zarándokhely, Mariazell fő kincsének hiteles mása – a város neve is utal az osztrák településre. A szép, barokk kegytemplom története is maga a csoda.

A Celldömölki Nagyboldogasszony-templom

„Tornyainak magassága 45 méter, összesen öt harang lakik bennük, a bejárat fölött pedig Szent Annának, Szűz Mária édesanyjának a szobra látható” – mesél a részletekről kísérőnk, Kiss Ernőné Szekér Katalin, aki jól ismeri a templom történetét.

„A bejárat mellett látható egy márványtábla, amely a Szűzanya egyik csodájának állít emléket. 1945. február 13-án 13 óra 13 perckor szőnyegbombázás érte a városunkat, 52 bomba és két légi akna esett ide, kettő közvetlenül a templomtorony tövébe, de Szűz Mária nem engedte, hogy leomoljon a torony.”

Kiss Ernőné Szekér Katalin minden öltözet történetét ismeri

Lábak és szemek is rendbe jöttek itt

Különleges energiák bizsergető, melegítő hatását érezni a templom padsorai között. A csodatévő Mária-szobor, amelyet ünnepekkor díszes ruhába öltöztetnek, az oltár köré épített kápolnában áll. A története külön regény. Vak Béla király már a 12. században telepített ide bencéseket. Templomot is emeltek, amit a környék Mária-hívői gyakran látogattak. De jött a török hódoltság, és a hely majdnem elnéptelenedett, csak néhány szerzetes őrizte a hit lángját. A török­dúlás után lassan éledt újra az egyház. A régi Mária-szobrot elmenekítették, a ma is látható Szűz Máriát, a templom fő értékét egy Koptik Odó nevű cseh bencés szerzetes hozta. 1739-ben érkezett ide, a hátán a mariazelli Mária-szobor másolatával, amelyet a régi, 12. századi templom oltárára helyezett. Később a közeli Ság-hegyen emelt egy kis épületet, oda vitte fel, és naponta feljárt hozzá imádkozni. Templom itt nem épülhetett, de a terület ura, Erdődy gróf tanácsára az egyházi birtok egy magasabb pontján felállíthatott egy másik kápolnát.

A híres kő ma is látható

A hívek mindenhova követték. Az épülettől néhány méterre a szerzetes kutat ásatott. Ekkor történt az első nagy csoda, amikor egy hatalmas kő ráesett a kútásó nyakszirtjére. Az orvos azt mondta, a férfi nem éli túl, ácsolhatják a koporsót. Koptik azonban három napig föl sem állt, imádkozott a Szűzanyához, hogy segítsen a kútásónak, aki végül meggyógyult. A csodálatos felépülésnek híre ment, és megindultak a zarándoklatok. Előbb ötvenen, majd ötszázan, később már akár ötvenezren tolongtak és imádkoztak a szobor körül. A híres kő ma is látható a templom kegytárában, egyik oldala már egészen simára kopott a hívők hálás kezétől.

„A csodák sora nem ért véget – mondja Kati. – Kisbabák születése, kezek, lábak, szemek gyógyulása fűződik a zarándokhelyhez. A kegytárgyakat, amiket a gyógyult emberek hoztak, mind lehet látni a templomban.”

Hálafal őrzi a hívők táblácskáit

Aranyköntös a hercegnőtől

Amikor a zarándoktömeg hatalmasra duzzadt, az akkori püspök, gróf Zichy Ferenc elküldte a papjait, nézzék meg, mi történik itt. Látták, hogy igazi lelki élet zajlik. Eljött maga a püspök is, és rögtön az akkori pápához, XIV. Benedekhez fordult engedélyért. Csodaügyben szigorú vizsgálatokat folytattak le, hogy ellenőrizzék, nincs-e szó csalásról, de mindent rendben találtak. Végül dekrétumot adtak ki, mai szóval „legalizálták” a búcsújáró helyet. Onnantól került pénz a mai Nagyboldogasszony-templomra is, amelyet 1747 márciusában kezdtek építeni, és 1748 szeptemberében már esküvőt tartottak benne.

Adventkor, karácsony előtt mélylila vagy bordó, húsvét után fehér ruha kerül a szoborra

Még nem volt teljesen kész, amikor Erdődy gróf felesége, Esterházy Terézia hercegnő pénzt adott Koptik Odónak egy külön szentély építésére, ahol Mária ábrázolása helyet kaphatott. Ő maga pedig egy csodálatos, rubint kövekkel kirakott arany ruhát adományozott a Szűzanyának, és ezzel elindította a ruhaajándékozás szokását. A szobrot csak bizonyos jeles alkalmakkor, ünnepeken láthatjuk új ruhában. Adventkor, karácsony előtt mélylila vagy bordó, húsvét után fehér ruha kerül rá. A többi, nem kevés öltözet a hívők ajándéka, ezeket szekrényben kiállítva őrzik.

Virrasztással ünnepeltek

A mostani Mária-búcsúra is rengeteg zarándok jött el. Ilyenkor szentmisék, szentségimádások, gyertyás körmenetek követik egymást. Az ünnepi programot idén Németh Zoltán plébános úr szervezte.

Az egyház kegyhelyként ismeri el a templomot

„Igazi megtisztulás ez a híveknek – mondja Kati. – Volt éjszakai virrasztás is, szombatról vasárnapra. Szombat délután jöttek a búcsúsok, este 6-kor volt az első szentmise, utána éjfélkor is sor került rá. Az esti és a reggel 10 órás szentmisék után körmenet indult a templomon kívül, a városban. A zenei program részeként idén a Sárvári Vonósok adtak koncertet, gyönyörű volt. Vasárnap délelőtt 10 órakor az ünnepi főmisén vehettek részt az imádkozni érkezők. Utána vendégül láttuk a zarándokokat a kolostorban, a hívek adományából. Itt minden önkéntes munka eredménye. Bőkezűek a vendéglátók, sok süteménnyel, kávéval kedveskedtek. A Szűzanya névnapi búcsúja mindig igazi ünnepe a templomunknak.”

fotó: Ambrus Marcsi

Balázs Klári címlapfotózás

Gidamentés

Szofi a gólya

Csomagolásmentes üzlet

Iain Lindsay Britt nagykövet üzenete