Riportok

Élettársi kapcsolat után is jár: mit tegyek, hová forduljak, ha nem fizet gyerektartást a gyermekem édesapja?

A válás lelkileg és anyagilag is nehéz helyzetbe hozhatja az egykori házasokat. A gyermekkel kapcsolatos költségeket azonban mindkettejüknek viselni kell. A jog szerint ez alól nem lehet kibújni, még akkor sem, ha gyakran hallunk olyanokról, akik megpróbálják.

„A gyermektartás egy általában havonta, előre esedékes juttatás, amelyre a gyerek jogosult, a gondozó szülő közvetítésével” – tisztázza a fogalmat szakértőnk, dr. Fori Hajnal ügyvéd, mediátor. – „Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez a gyermeknek jár, és az ő megalapozott, adott esetben bíróságon bizonyított igényeinek egy részét fedezi. Fölösleges a külön élő szülőnek kétségbe vonni vagy sajnálni ezt az összeget, hiszen belátható, hogy egyre komolyabb pénzt emészt fel a gyerek, különösen több gyerek ellátása. Sőt, a ’nem fizetem a manikűröst’ típusú kijelentések is nélkülöznek minden alapot, és általában rosszhiszeműek” – teszi hozzá a szakértő. A gyermektartás összegével a gyereket nevelő szülőnek nem kell a volt házastársa felé elszámolnia. Kirívó esetben a családsegítő és a gyámhatóság által indított eljárás tisztázza, hogy megfelelően használta-e fel azt. Ha viszont a gyermektartáson felül egyes rendkívüli költségek megosztásában is megállapodtak a felek, akkor ott természetesen be kell mutatni a nyugtát.

Kifuthatunk az időből

Sajnos egyre többször fordul elő, hogy a külön élő szülő egy idő után egyszerűen beszünteti a tartásdíj fizetését. Vannak esetek, amikor ennek az az oka, hogy maga is nehéz anyagi helyzetbe kerül – a jog szerint azonban a szülő a saját tartása terhére is köteles a gyermekéről gondoskodni. Ám az is megtörténik, hogy az illető láthatóan sokkal nagyobb lábon él, mint amennyit a hivatalos jövedelme indokolna, ugyanakkor anyagi helyzetére hivatkozva nem fizet.

„A felek bírósági egyezségbe foglalt megállapodásában, vagy a bíróság által megállapított, jogerős határozatban megjelölt összeg azonnal végrehajtható” – ismerteti a szabályokat dr. Fori Hajnal. Vagyis a jogosult már egyetlen hónapnyi hátralék esetén is kérheti a végrehajtást. Már csak azért is fontos időben lépni, mert a hat hónapnál régebbi hátralékra csak megfelelő, bizonyított indokkal lehet végrehajtási eljárást kérni. Nem érdemes tehát késlekedni, vagy sokáig bízni a másik fél jó útra térésében. A dokumentumokat arra a bíróságra kell beadni, ahol a váláskor az elsőfokú határozatot meghozták. Innen kerül majd át az ügy a végrehajtóhoz. Ha a panasznapon fordulunk a bírósághoz, a szakemberek ingyenesen segítenek a folyamat elindításában.

Minden jövedelemből levonhatják

Szakértőnk azt is elmondja: a végrehajtási lapon jelölni kell, mire kérjük a végrehajtást: munkabérre, bankszámlára, ingóságra, ingatlanra, vagy ezek különböző kombinációira. Ha úgy látjuk, hogy állandósul a nemfizetés, a végrehajtási lapot a jövőben lejáró tartásdíjrészletekre is érdemes kiállíttatni. A munkabérből a gyermektartásra akár 50 százalékot is levonhatnak, de a baleseti járadékból, táppénzből, a megváltozott munkaképességű személyek, valamint az álláskeresők ellátásából is letiltják a fenti maximális százalékot. „Aki tartozik, annak már csak azért sem szabad kivárásra játszani, mert a végrehajtásnak komoly költségei vannak, a beszedési megbízás pedig addig marad a bankszámlán, amíg ezek és a hátralék is kiegyenlítődik” – mondja a jogi szakértő.

Az állam megelőlegezheti

Bár a szülők kötelesek egymást a gyermek fizikai és lelki állapotával, valamint tanulmányi előmenetelével kapcsolatban tájékoztatni, amikor elmarad a tartásdíj megfizetése, a legtöbbször nincs, vagy nem megfelelő köztük a kommunikáció. A jogosult nem köteles értesíteni a másik felet az eljárás megindulásáról. Ha a végrehajtás nem sikeres, az állam bizonyos összeghatárig – jelenleg ez legfeljebb 60 000 Ft – három évre megelőlegezi a gyermektartás összegét (ez egyszer meghosszabbítható), az összeget pedig adók módjára szedi be a kötelezettől.

Ha az elvált szülő külföldön él, akkor sem tud kibújni a fizetés alól: az Európai Unión belül, valamint az EU-n kívüli ENSZ-tagországokban létezik egy, a tartásdíj végrehajtására vonatkozó rendelet, illetve egyezmény. A más országban bevétellel vagy vagyontárggyal rendelkező volt házastárstól ezek alapján lehet igényelni az elmaradt összeget.

Vagyontárggyal is kiegyenlíthető

Ha a tartásdíjra kötelezett fél a bevallott jövedelméhez képest sokkal jobb körülmények között él, azt a bíróságon többféle módon is lehet bizonyítani. Minimálbéres fizetés esetén a munkáltató képviselőjét is be lehet idéztetni.

„A gyermektartás vagyontárgy juttatásával is teljesíthető” – teszi hozzá dr. Fori Hajnal. – „A feleknek meg kell határozniuk, hogy milyen időszakra kívánják így rendezni a követelést. Ez akkor hatályos, ha a bíróság vagy gyámhatóság jóváhagyta a megállapodásukat.”

A gyermek akkor is jogosult a tartásdíjra, ha a szülei élettársi kapcsolatban voltak. Fontos azonban, hogy különválásukkor a szülők közti megállapodást a bíróság jóváhagyja, vagy azt bírósági eljárás során érvényesítsék. Ha ez nem történik meg, csak egymás között egyeznek meg írásban, akkor először bírósághoz kell fordulni, majd a jogerős határozatot követően lehet az adóssal szemben végrehajtást kérni. A szülők akkor is kötelesek a gyermek megélhetéséhez hozzájárulni, ha a gyereket a nagyszülők nevelik. Szakértőnk szerint azonban ezek a helyzetek a legtöbbször olyan extrém esetekből fakadnak, hogy ritkán kerül sor a tartásdíj fizetésére. A másik nagyszülőtől viszont nem lehet tartásdíjat igényelni.

Fotó: Gettyimages

Balázs Klári címlapfotózás

Gidamentés

Szofi a gólya

Csomagolásmentes üzlet

Iain Lindsay Britt nagykövet üzenete