Otthon

Jószomszédi (v)iszony: tényleg lop, aki felszedi az átnyúló ágakról lehulló gyümölcsöt?

Telekszomszédok, lakóközösségek életét nem egyszer megkeseríti egy-egy olyan szomszéd, aki semmibe veszi az együttélés szabályait. Mit tehetünk ilyenkor, és mit kell eltűrnünk?

Kihez fordulhatunk?

„A perek kb. 70 százaléka családtagok, illetve szomszédok között kialakult vitából indul, érdemes tisztában lenni vele, kinek, mikor, mi a kötelezettsége – mondta lapunknak dr. Csitári Nikolett ügyvéd. – A tulajdonosnak akár az ingatlan, akár bármilyen ingóság használata közben minden olyan magatartástól tartózkodnia kell, amellyel a szomszédait szükségtelenül zavarná. De a szükségszerű zavarást szomszédunk köteles eltűrni.”

Vita esetén 1 éven belül a polgármesteri hivatal jegyzőjéhez fordulhatunk, ő kezd el vizsgálódni, ha kell, kimegy a helyszínre, hoz egy határozatot. A felmerülő kár megtérítésére kötelezheti a szomszédot. Aki nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Ha 1 éven belül nem lépünk, csak a bíróságra mehetünk, ott döntik el, hogy a zavarás átlépte-e a szükséges mértéket.

Áthajlik az ág, áthullik a gyümölcs

Kertes házban élőknél gond lehet a szomszédhoz áthajló fa is. A szomszéd az áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, de csak ha azokat a fa tulajdonosa nem szedi fel. Az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására már nem jogosult, kivéve, ha miattuk földjét nem tudja rendesen használni, és a fa tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.

A közterületre, például utcára, a földre hulló gyümölcsöket – ha a fa tulajdonosa nem gyűjti össze – bárki felszedheti, ugyanez igaz akkor is, ha a fa a háza előtt áll. Ha viszont valaki a szomszéd háza előtti fáról leszedi a gyümölcsöt, az már lopásnak minősül.

Kié a kerítés?

Ha a földeket kerítés vagy sövény választja el egymástól, a szomszédok a kerítést közösen használhatják, a fenntartás költségei pedig a határolt földhosszúság arányában terhelik őket. A szomszédok azonban szóban vagy írásban ettől eltérően is megállapodhatnak.

Kivágathatjuk a szomszéd fáját?

A viták egyik leggyakoribb kiváltó oka, amikor a szomszéd telkén ültetett fa annyira megnő, hogy a mellette lévő udvart szinte teljesen beárnyékolja.

„A polgári törvénykönyv csak az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására ad engedélyt, egy fa kivágására csak kivételes esetben kerülhet sor – mondja dr. Csitári Nikolett. – A jegyző legtöbbször a fa karbantartását, rendszeres metszését rendeli el, ám ha feltűnően öreg, beteg, esetleg korhadt, és félő, hogy egy nagyobb viharban kidőlhet, vagy ha egy nyaralóövezetben a szomszéd teljes udvarát beárnyékolja, és az ingatlan ezért veszít az értékéből, ezek már elegendő indokot szolgáltatnak a kivágásra. Persze minden kérdéses esetben szakértőt rendelnek ki, ő vizsgálja meg a fa állapotát, vagy hogy mekkora kárt okoz a szomszédnak.”

Mikor kötelező ajtót nyitni?

Van, amikor nemcsak illik, hanem kötelességünk a szomszédot beengedni a kertünkbe. Néhány esetet a jogszabály is felsorol:

✔ ha a fájáról áthullott gyümölcsöket szeretné felszedni
✔ ha az átnyúló ágakat és gyökereket szeretné levágni
✔ ha megszökött állatait szeretné befogni
✔ ha a földjén való építkezés, bontási vagy karbantartási munkálatok egy részét csak tőlünk tudja elvégezni.

Ha ebből bármilyen kárunk származik, például a kertünkben felállított festőállványzat tökreteszi a veteményest, vagy az átszökött állat tesz kárt benne, a szomszéd ezt köteles kifizetni nekünk, függetlenül attól, hogy hibás-e benne vagy sem. Ha viszont egyértelműen a szomszéd mulasztása miatt lett kárunk, például nem zárta el állatait, az okozott kár összegén felül kártérítést követelhetünk.

Fotó: pexels

Balázs Klári címlapfotózás

Gidamentés

Szofi a gólya

Csomagolásmentes üzlet

Iain Lindsay Britt nagykövet üzenete